”Med ekonomi och bokslut på plats kan vi fortsätta bli bättre på att rädda liv”

Christina Teiner, Styrelseledamot på Röda Korsets Sjuksköterskeförening (RKS)

Redovisning

”Ordning och reda pengar på fredag” må vara ett slitet uttryck men ack så sant. Är det ordning på ekonomin i en förening så är det den nödvändiga grund som behövs för att föreningen ska kunna överleva och utvecklas. Det har vi sett exempel på många gånger genom årens lopp. Finns inte den grunden så svajar hela verksamheten. Vi på Föreningshuset är experter på redovisning speciellt när det gäller föreningar. Det är ofta området som många av våra kunder uppskattar mest.

Vi är experter

Föreningshusets personal är specialiserade på redovisning för ideell förening. Med oss som partner för ekonomiadministrationen, så har föreningen alltid tillgång till den kompetens som behövs för skattereglerna inom den ideella sektorn. Här är några exempel på frågor och områden som vi hanterar.

  • Inskränkt skattskyldig?
  • Mervärdeskattepliktig omsättning?
  • Skattefri och skattepliktig rörelseinkomst?

Inte alla ekonomer kan svara på frågeställningarna ovan och vad det är som gäller kring dessa. Det här kan bli riktigt besvärligt för förtroendevalda i exempelvis ideella föreningarna att hantera eftersom nödvändig kompetens inte finns.

Det är lätt att tro att redovisning är densamma, oavsett vilken juridisk form man bedriver verksamhet i. Vår erfarenhet är att det skiljer en hel del mellan olika juridiska former. Redovisning är komplext för stora internationella koncerner, men även för den lilla ideella föreningen, kan redovisningsreglerna vara nog så svåra.

Kontakta oss
En äldre bild på två sjuksköterskor i RKS

”Föreningshusets insatser, bl.a. med ekonomi och bokslut, har frigjort mycket kraft och tid för oss. Det gör att vi kan fokusera på verksamheten och framtiden.”

Christina Teiner, Styrelseledamot på Röda Korsets Sjuksköterskeförening (RKS)

Kontinuitet och överblick med extern redovisning

En av Föreningshusets stora fördelar är att vi hanterar kompetensglapp och erfarenhetstapp mellan ny och gammal styrelse. När en ny styrelse tillsätts kan många frågor hänga i luften. Kompetens och erfarenhet försvinner och man missade att lämna över stafettpinnen. Hur blir det då om föreningars förtroendevalda slutar? Hur går överlämningen till ny styrelse till? Hänger kunskapen med? Vem har dosan till banken?

Säkra kunskap och kompetens i föreningen

Anlitar ni Föreningshuset får ni full kontinuitet och ingenting tappas bort på grund av ändringar i styrelsen. Vi säkrar att synergier mellan medlemsadministration och redovisning, inbetalningar och aviseringar hanteras snabbare och all föreningskompetens finns hos oss.

Anlitar föreningen dessutom Föreningshuset för våra tjänster kring medlemsadministration, så har vi en stor fördel. Vi känner då till hela förfarandet med t.ex. medlemsavisering, vad kortbetalningar avser och mycket annat eftersom vi har all kunskap lagrad inom husets väggar. Dessutom kan vi på ekonomisidan assistera vid frågor om hur till exempel avgifter till medlemmarna ska aviseras, ska det till exempel vara moms på någon av avgifterna?

Kontakta oss

”Föreningshuset har varit ett fantastiskt stöd på flera sätt. Bland annat hjälper de oss med medlemsadministration och fakturering, samt med löner och utbetalningar.”

Madelene Lundin, kommunikatör på TEV

TEV står för Tandläkare – Egen Verksamhet. Det är en medlemsförening för alla privatpraktiserande tandläkare inom Sveriges Tandläkarförbund. TEV driver privattandvårdens frågor inom Sveriges Tandläkarförbund men också gentemot myndigheter och övriga delar av de offentliga samhället.

Föreningshuset hjälper TEV med bland annat: Kontakta oss Eller läs hela intervjun med Madelene