Redovisning

När det är ordning på ekonomin i en förening så finns den nödvändiga grund som behövs för att föreningen ska kunna överleva och utvecklas. Det har vi sett exempel på många gånger genom årens lopp. Finns inte den grunden så svajar hela verksamheten. Vi på Föreningshuset är experter på redovisning och ekonomi speciellt när det gäller föreningar.

Redovisning för ideella föreningar

Vi kan redovisning för ideella föreningar. Med oss som partner för ekonomiadministrationen, så har föreningen alltid tillgång till den kompetens som behövs för skattereglerna inom den ideella sektorn. Några exempel på frågor och områden är: inskränkt skattskyldig, mervärdesskattepliktig omsättning, skattefri och skattepliktig rörelseinkomst? Dessutom kan vi på ekonomisidan assistera vid frågor om hur till exempel avgifter till medlemmarna ska aviseras, ska det till exempel vara moms på någon av avgifterna?Inte alla ekonomer kan svara på detta. Det kan Föreningshuset. Det och mycket mer. Låt förtroendevalda fokusera på verksamheten ordnar vi redovisning- och ekonomifrågor.

Kontinuitet och överblick med extern redovisning

En av Föreningshusets stora fördelar är att vi hanterar kompetensglapp och erfarenhetstapp mellan ny och gammal styrelse. När en ny styrelse tillsätts kan många frågor hänga i luften. Kompetens och erfarenhet försvinner och man missade att lämna över stafettpinnen. Hur blir det då om föreningars förtroendevalda slutar? Hur går överlämningen till ny styrelse till? Hänger kunskapen med?

Säkra kunskap och kompetens i föreningen

Anlitar ni Föreningshuset får ni full kontinuitet och ingenting tappas bort på grund av ändringar i styrelsen. Vi säkrar att synergier mellan medlemsadministration och redovisning, inbetalningar och aviseringar hanteras snabbare och all föreningskompetens finns hos oss. Anlitar föreningen dessutom Föreningshuset för våra kanslitjänster kring medlemsadministration, så har vi en stor fördel. Vi känner då till hela förfarandet med t.ex. medlemsavisering, vad kortbetalningar avser och mycket annat eftersom vi har all kunskap lagrad inom husets väggar.

Effektiv redovisning med integration

Möjligheterna till integration har effektiviserat arbetet med redovisning mycket de senaste åren. Intäkterna bokförs automatiskt via Föreningshuset medlemssystem. Leverantörsbetalningar sker automatiskt efter attest och kontoavstämningar mot bank kan ske utan manuell hantering.


Frågor och svar

Ja. Fortnox är molnbaserat och ni har alltid tillgång till bokföring samt möjlighet att ta ut rapporter.

Nej. Alla betalningar oavsett betalsätt (OCR BG+PG, Swish handel, e-faktura B2C och B2B, autogiro samt kortbetalningar) registreras automatiskt i medlemssystemet samt bokförs i Fortnox.

Allt sker digitalt. Leverantörsfakturor kommer in automatiskt i redovisningen genom en dedikerad e-postadress. Övrigt material mejlas till oss alternativt laddas upp via app.

Ja. Föreningshuset hjälper till med bankintegration så att alla former av betalningar görs på ett smidigt och säkert sätt.

Självklart.

Då kopplas ert abonnemang till Föreningshusets digitala byrå hos Fortnox.