Betalningar

Även föreningar har fakturor och annat som ska betalas. Det är viktigt att det blir gjort i tid och till rätt mottagare. Med vår långa erfarenhet av förenings ekonomi behöver ni inte längre oroa er för att fakturor ska förfalla och drivas vidare med högre kostnader. Vi ser till att ni får kontroll utan att behöva lägga mer tid än nödvändigt.

Flöden

För att kunna uppnå effektiva automatiserade processer så är det nödvändigt att se över hur föreningens flöden av intäkter och utgifter ser ut. Inte sällan kan stora fördelar uppnås av att man har separata konton för vissa typer av transaktioner, till exempel Swish.

Integrationer

Med integrationerna undviker vi att misstag sker på grund av den mänskliga faktorn. Betalningar görs i tid och till rätt mottagare. När betalningen är utförd så får vi automatiskt en återkoppling från banken och kan bokföra utbetalningen.

Typer av betalningar

Vi hjälper till med alla typer av betalningar:

  • Leverantörer
  • Löner
  • Arvoden
  • Utlägg
  • Skatter