Bokföring

Då våra kunder är föreningar så har vi arbetat fram rutiner som är speciellt anpassade för denna organisationsform. Äger föreningen ett serviceaktiebolag, eller ansvarar för en stiftelse, så hjälper vi naturligtvis till med detta också.

Månadsrapporter

Efter varje månadsavstämning skickar vi en ekonomisk sammanställning. Kassören kan när som helst hämta de rapporter som önskas via inloggning.

Bokslut / Årsredovisning

Inför revision tar vi fram Bokslut / Årsredovisning beroende på det regelverk som föreningen lyder under.

Momsdeklaration

Eftersom vi är deklarationsombud för våra kunder så skickar vi enkelt in deklarationen digitalt till Skatteverket.

Inkomstdeklaration

Vi tar fram föreningens deklaration (INK3) efter att bokslutet / årsredovisningen är godkänd.