Löner och arvoden

Hantering av löner och arvoden upplevs ofta som svårt och jobbigt. Med hjälp av bra processer och system så fungerar detta väldigt smidigt. Månatliga deklarationer av arbetsgivardeklaration skickas automatiskt in till Skatteverket.

Löner och arvoden

Alla som erhåller lön registrerar sin tid varefter detta attesteras av förutbestämd attestant. När underlagen är attesterade så skickar vi ut underlaget för godkännande varefter vi hanterar utbetalningen. Arvoden rapporteras till oss från kassör och sedan följer samma process som för löner.

Appar

Kassören har en speciell licens vilket göra att hen kan attestera underlag. Övriga har tillgång till en app där tider registreras.

Lönespecifikationer

Efter att den nya Dataskyddsförordningen implementerades 2018 så är det inte tillåtet att mejla ut lönespecifikationer. Lönespecifikationer skickas därför krypterat och finns tillgängliga via app eller webb med BankId.