Digitala processer

Alla våra tjänster inom redovisning är molnbaserade och alltid tillgängliga var du än är så länge du har tillgång till internet. De processer som vi hjälper till med att sätta upp är säkra och sparar tid och pengar. När en styrelse förändras så räcker det med att skapa en ny inloggning för den nye kassören så har hen tillgång till såväl aktuell information samt historik.

Alltid tillgång till bokföringen

Med en enkel inloggning så har ni har alltid tillgång till bokföringen i sin helhet. Detta innebär till exempel att ni enkelt kan ta fram leverantörsfakturor m.m. Inget behöver längre sparas separat i dator eller fysiskt i pärmar.

Aktuella rapporter

Vi bokför fortlöpande vilket innebär att ni när som helst kan ta fram aktuella rapporter.

Revisionsinloggning

Inför revision så skickar vi inloggning till era revisorer. Med denna inloggning så har de tillgång till all information som de behöver. I samband med detta så skickar vi även över bokslutsspecifikationer m.m.

Attesthantering

Tiden för fysiska fakturor och kvitton är förbi. Leverantörsfakturor digitaliseras automatiskt och skickas, efter kontroll och kontering, till ansvarig attest. Innan attest har man möjlighet att justera kostnadskonto och kostnadsställe. Attest kan ske via dator eller app. Kvitton fotas och skickas in för utbetalning av utlägg.

Appar

Beroende på om det är återkommande löner eller enstaka utbetalning av arvoden så finns det olika digitala lösningar för att hantera inhämtning av information, attest, kvitton m.m.

Lönespecifikationer / GDPR

Lönespecifikationer skickas krypterat och finns tillgängliga via App eller webb med BankId.

Arkivering av äldre fysiskt material

För nya kunder så erbjuder vi oss att lagra gammalt fysiskt material till dess att vi kan destruera det efter 7 år, vilket är gränsen enligt bokföringslagen.