Kommunikation

I en värld där tempot ständigt ökar och fler och fler slåss om uppmärksamheten blir det allt viktigare för föreningarna att utveckla sin förmåga att i kommunicera med sina medlemmar. Nära, levande och inspirerande. Då krävs det en struktur och en förståelse för i vilka kanaler det krävs att man är närvarande. Och det krävs uthållighet. Föreningshuset hjälper till med råd, tips och strategier för all typ av kommunikation.

Medlemskommunikation

Kommunikation är alltså avgörande för medlemmarnas känsla av tillhörighet och gemenskap med föreningen och dess medlemmar. Digital kommunikation är en viktig del av dagens samhälle och finns självklart med i vårt erbjudande men ibland ger även ett fysiskt utskick mer effekt för känslan av samhörighet och medlemsnytta. Vi har erfarenheten och föreningen har informationen som ska kommuniceras.

Hemsidan

En förenings hemsida är den viktigaste samlande plattformen för all kommunikation. Där kan du styra innehållet, bestämma vad som är viktigast och nyheter, event, historier, fakta, bilder och mycket mer samlas och presenteras. Föreningshuset kan hjälpa dig bygga upp en fungerande och effektiv hemsida. Med vår erfarenhet vet vi vad som krävs för att en hemsida både ska vara informativ, funktionell och attraktiv.

Min Sida

Via Min Sida kan medlemmarna uppdatera alla sina uppgifter som finns i medlemsregistret, men ni bestämmer vilka uppgifter som medlemmen ska kunna se och ändra. Här kan medlemmen kan även nå sitt digitala medlemskort.

Nyhetsbrev via e-post

Ett nyhetsbrev via e-post kan vara den kanal där föreningen kan sammanfatta och styra sin kommunikation mer än det går att göra i t.ex. sociala medier. Nyhetsbrev via e-post kommer rakt in till medlemmarnas dator, surfplatta eller mobil och det är du som bestämmer utgivningsrytm och innehåll. Många använder kanalen för att påminna och locka in till olika evenemang där fördjupningen finns på den egna hemsidan.

E-postvalidering

Systemet loggar alla e-postutskick till medlemmarna och noterar om det inte kommer fram. Information skickas då automatiskt ut till medlemmen per post innehållande information hur medlemmen själv kan uppdatera sin e-postadress.

Tryck & Digitalprint

Vi hjälper till med såväl Offset som digitaltryck. Det kan vara allt från informationsmaterial till medlemstidningar.


Frågor och svar

I systemet finns det funktionalitet för att kommunicera via e-post, SMS samt Min Sida.

Ja visst! Vi kan trycka allt från broschyrer till medlemskort och såklart ordna med distribution per post.

Absolut. Vår specialitet är att integrera hemsidan med medlemssystemet så att föreningen kan ha en medlemsarea som endast medlemmar kan se.

Via Min Sida kan medlemmarna uppdatera alla sina uppgifter som finns i medlemssystemet, men ni bestämmer vilka uppgifter medlemmarna ska kunna se och ändra.

Ja, vi kan hjälpa er både med fysiska och digitala medlemskort.

Medlemssystemet loggar alla e-postutskick och markerar i medlemssystemet om mejlet inte kunnat levereras. Ett brev skickas då automatiskt ut via post med information om hur medlemmen uppdaterar sin e-postadress.