”Det goda samarbetet med Föreningshuset gör att föreningen glider framåt med kraft och fart till en rimlig kostnad”

Lars Engelbrecht, skattmästare (kassör) och styrelsledamot i Stockholms Skridskoseglarklubb SSSK
Foto: Lars André

Kommunikation

I en värld där tempot ständigt ökar och fler och fler slåss om uppmärksamheten blir det allt viktigare för föreningarna att utveckla sin förmåga att i kommunicera med sina medlemmar. Nära, levande och inspirerande. Då krävs det en struktur och en förståelse för i vilka kanaler det krävs att man är närvarande. Och det krävs uthållighet. Föreningshuset hjälper till råd, tips och strategier för all typ av kommunikation.

Kommunikation är alltså avgörande för medlemmarnas känsla av tillhörighet och gemenskap med föreningen och dess medlemmar. Digital kommunikation är en viktig del av dagens samhälle och finns självklart med i vårt erbjudande men ibland ger även ett fysiskt utskick mer effekt för känslan av samhörighet och medlemsnytta. Vi har erfarenheten och föreningen har informationen som ska kommuniceras. Tillsammans kommunicerar vi detta med medlemmarna på bästa sätt för varje förenings behov. Föreningshuset hjälper dig alltså att välja rätt och göra rätt.

Kontakta oss
Fyra medarbetare från TEVs ordförande Peter Franzéns klinik i Norrköping

”Dessutom har Föreningshuset hjälpt oss att bygga en helt ny webbplattform där patienter kan söka privattandläkare bland våra medlemmar”

Madelene Lundin, kommunikatör på TEV

Hemsidan – ditt nav för all kommunikation

En förenings hemsida är den viktigaste samlande plattformen för all kommunikation. Där kan du styra innehållet, där kan du bestämma vad som är viktigast och där kan nyheter, event, historier, fakta, bilder och mycket mer samlas och presenteras. Föreningshuset kan hjälpa dig bygga upp en fungerande och effektiv hemsida. Med vår erfarenhet vet vi vad som krävs för att en hemsida både ska vara informativ, funktionell och attraktiv. Det kan vi hjälpa din förening med att bygga upp.

Sociala medier – en levande plattform för verksamheten

Om hemsidan är det stabila navet för verksamheten så är sociala medier mer en plattform för att spegla och synliggöra den löpande verksamheten. Sociala medier är perfekt för att låta medlemmar komma till tals och bidra med tankar, erfarenheter och bilder. Sociala medier är också tillåtande och lite lekfullt. Där behöver inte allt vara perfekt utan där kan man föra en dialog och utbyta tankar.

Sociala medier är en snabb och effektiv kanal för att berätta om och påminna om olika event och aktiviteter. Bjud in medlemmarna till att bidra, då gör du din förening ännu starkare och levande. Föreningshuset kan hjälpa dig med alltifrån tankar och strategier till hur du sätter upp konton i Facebook, Instagram, YouTube eller andra kanaler.

Kontakta oss

Med nyhetsbrev via e-post kontrollerar du din kommunikation

Om sociala medier är en snabb och levande kanal för att aktivera en förenings medlemmar och hemsidan är det stabila navet så kan ett nyhetsbrev via e-post vara den kanal där föreningen kan sammanfatta och styra sin kommunikation mer än det går att göra i t.ex. sociala medier.

Ett nyhetsbrev kommer rakt in till medlemmarnas dator, surfplatta eller mobil och det är du som bestämmer utgivningsrytm och innehåll. Längd och omfattning bestämmer föreningen och många använder kanalen för att påminna och locka in till olika evenemang där fördjupningen finns på den egna hemsidan.

Dagens nyhetsbrev är snabba och enkla att producera och de är dessutom utmärkta dialogverktyg. Det är smidigt att forma enkäter som gör att du snabbt kan få en bild av vad medlemmarna tycker i olika frågor. Dessutom visar dagens nyhetsbrev också statistik på hur många som öppnat brevet och vad de klickat på.

Det hjälper föreningen att förstå och lära känna sina medlemmar bättre. Föreningshuset hjälper dig med att konkret sätta upp en plattform för att skicka nyhetsbrev via e-post och vi hjälper dig också med råd och tips kring innehåll och strategier.

En tryckt medlemstidning bygger stolthet och kraft

När mer och mer kommunikation hamnar i den digitala världen är det många som glömmer den effekt som en bra medlemstidning har. Känslan av att hålla något fysiskt i handen är svårslagen. Är något riktigt viktigt är en tryckt produkt oslagbar. Man kan jämför skillnaden mellan det tryckta och det digitala som skillnaden mellan att rista i sten och skriva i sand.

Vill du att dina budskap ska stanna kvar i minnet och ge en ännu starkare känsla av stolthet och tillhörighet så är den tryckta formen svårslagen, tryckt material och digitala nyhetsbrev för att kunna vara frekvent och närvarande hos sina medlemmar. Vad passar dig bäst? Många av våra föreningar har fortfarande medlemstidningar som ryggrad i sin kommunikation. Andra har hittat en kombination mellan hemsida, sociala medier, digitala nyhetsbrev och tryckt material.

Prata med oss så hjälper vi dig med en lösning som gör din förenings kommunikation stark, stolt och tydlig. För det är ju det som är Föreningshusets mål och vision – att frigöra kraften i Sveriges föreningar.


”Hur ökar vi rekryteringen och hur får vi fler engagerade i denna stressade tid? Vi kommer bl.a. fortsätta att utveckla hemsidan som Föreningshuset hjälper oss med.”

Christina Teiner, Styrelseledamot på Röda Korsets Sjuksköterskeförening (RKS)

Röda Korsets Sjuksköterskeförening (RKS) bildades 1997 och är en intresseförening/ideell förening som verkar för ännu bättre sammanhållning mellan de sjuksköterskor som utbildats vid Röda Korsets Högskola i Stockholm eller Boden.

Föreningshuset hjälper RKS med bland annat: Kontakta oss Eller läs hela intervjun med Christina