Min Sida

På Min Sida samlas medlemmens uppgifter, betalningar, bokningar och digitala medlemskort. Här kan de också själva uppdatera sin information, betala fakturor och boka sig på evenemang. Med Min Sida kan medlemmarna enkelt göra mer själva.

Medlemsuppdateringar

Ett vanligt problem för föreningar är att kontaktuppgifterna till medlemmarna snabbt blir inaktuella. Någon flyttar, en annan byter e-postadress och den tredje har bytt efternamn. Använder ni er av funktionen Min Sida kommer medlemmarna själva åt att uppdatera sina uppgifter när de vill. Ni kan välja om det är fält med information som medlemmarna bara ska kunna se men inte ändra i, eller helt dölja vissa fält så medlemmarna varken ser eller kan ändra i dem.

Se och betala fakturor

På Min Sida kommer medlemmen åt att se alla sina fakturor, både betalda och obetalda. Väljer ni att ha kort och/eller swish som betalsätt kan medlemmarna dessutom betala en obetald faktura direkt på Min Sida.

Event

Det är via Min Sida som medlemmar kan boka sig på era event. Ni kan välja om det endast ska vara inloggade medlemmar som ska kunna boka sig på ett event, eller både icke medlemmar och medlemmar. Ni kan även välja att ha olika priser för medlemmar och icke medlemmar. Systemet känner då av om en person är inloggad eller inte och visar utifrån det rätt pris.

Vi har även sett till att medlemmar smidigt kan få en översikt på vilka event de är inbokade på. Medlemmarnas aktuella bokningar samlas på ett och samma ställe, fliken ”Mina bokningar”.

Digitalt medlemskort

Här på Min Sida hittar medlemmarna sina digitala medlemskort. Medlemskorten visar upp namn, medlemsnummer och giltighetsdatum. Vi lägger in er logga och anpassar färgsättningen på medlemskortet så det stämmer överens med er grafiska profil.

Egna sidor

Även om de funktioner vi har beskrivit ovan täcker en stor del av era behov finns det möjlighet att bygga unika flikar på Min Sida. Många av våra kunder har till exempel valt att ha en digital version av sin tidning på Min Sida. Då säkerställer man att det endast är aktiva medlemmar som kommer åt den. Det kan även handla om rabattkoder, inspelade föreläsningar eller annat material som endast era medlemmar ska ha åtkomst till.