Medlemskort

Många föreningar använder sig av medlemskort. Oavsett om ni har fysiska eller digitala medlemskort kan vi hjälpa er med det.

Fysiska medlemskort

Har ni fysiska medlemskort som ska skickas ut till medlemmar kan vi ordna med distributionen. Det finns stora möjligheter att välja vilka som ska få medlemskort och när. Tillsammans sätter vi upp en rutin för hur och när fysiska medlemskort ska skickas ut. Vill ni ha personliga medlemskort kan vi producera det med vår kortskrivare. Ni bestämmer vad som ska tryckas, så ordnar vi resten. Det finns stora möjligheter att få till snygga och personliga medlemskort så medlemmarna stolt kan visa vilken förening de är medlemmar i.

Digitala medlemskort

I vårt medlemssystem finns även möjlighet att låta medlemmarna ha digitala medlemskort. Då har medlemmarna alltid tillgång till sitt uppdaterade medlemskort. Det går att visa både på en dator eller mobilen. Via en app kan medlemmarna spara ner sitt medlemskort på mobilen för att ytterligare underlätta åtkomsten. På det digitala medlemskortet visas medlemsnummer, namn och medlemskapets giltighetstid. Informationen på medlemskortet uppdateras i realtid mot medlemsregistret. Vi lägger in föreningens logga och anpassar färgsättningen på medlemskortet så det stämmer överens med föreningens grafiska profil.