Kansli

Många föreningar har svårt att ge den service och vara så närvarande som många medlemmar önskar. Många föreningar har helt enkelt inte råd med ett kansli. Den svenska modellen bygger mycket på att ideella krafter ställer upp och det är en vanlig källa till konflikter och slitningar. Alla vill väl men alla är stressade. Hur löser man problemet? Prata med oss på Föreningshuset.

Outsourcing:

  • Hantering av telefon
  • Hantering av e-post
  • Hantering av post
  • Lager
  • Hantering av material

Registeruppdateringar


Uppdatering via SPAR


Hemsida – Förvaltning och uppdateringar


E-postutskick


Hantering av Event


Nyhetsbrev via e-post


Arkiv & lager


Medlemskort


Trycksaker

Fullt utbildad kanslipersonal och kanslikontor från dag ett

Med hjälp av Föreningshuset kan ni få ett fullt fungerande kansli med utmärkt medlemsservice som dynamiskt anpassar sig till kansliets arbetsbelastning. Ni behöver inte längre vara begränsade av korta öppettider eller förtroendevaldas brist på tid – vi låter er förening hålla öppet varje dag i veckan och hjälper er med alla kanslitjänster ni behöver.

Allt detta med Föreningshusets professionella personal som brinner för att ge både styrelsen och medlemmarna bra service. Förutom att svara på inkommande samtal, e-post och vanlig post är vi också behjälpliga med tjänster kring bokningar av event och konferenser, ser till att nya medlemmar får information de ska ha, håller lager med föreningens bokföringsarkiv, trycksaker m.m.

Vilken nivå passar din förening?

Idag erbjuder Föreningshuset olika typer av kanslitjänster. Om du behöver mer löpande tjänster kan du outsourca hela eller delar av din kansliavdelning till oss. Då skriver vi ett avtal där vi tydligt definierar vad din förening behöver, i vilken omfattning och hur länge. Du ska vara fullständigt trygg med vad du köper och med vilka som kommer hjälpa dig.Ibland uppstår behov på kort varsel och då hjälper vi gärna till.

Föreningshusets kansli har resurser som kan sättas in med kort ledtid för olika kansliuppdrag. Det kan ses som att Föreningshuset gör en akututryckning för att lösa dina behov snabbt när det blivit panik. Brådskar det kan vi normalt hantera både e-postutskick samt utskick via post samma dag som vi får uppdraget!


Frågor och svar

Föreningshuset har stor erfarenhet att hjälpa föreningar både med support till styrelsen samt medlemmar. Det kan röra sig om hela kansliet eller delar som till exempel medlemsadministrationen. Avtalet kan vara fast eller flexibelt och förändra sig över tid.

Självklart! Vi sätter oss in i er förenings verksamhet för att direkt kunna svara på merparten av frågorna från medlemmarna.

Ja, det är den vanligaste lösningen för våra kanslikunder. Den post som vi eventuellt inte kan hantera skickar vi till dedikerad person i föreningen.

Ja. Vi tar hand om såväl lager, arkiv, trycksaker, utställningsmaterial m.m.

Ja. Vi fångar upp alla returer som kommer per post, uppdaterar och skickar ut på nytt igen.