Arkiv & lager

Vet er förening vad för material ni faktiskt har, och var det finns? Svarar ni nej så är ni inte ensamma. Genom åren har vi träffat kunder där material är utspritt. Lite finns i föreningslokalen, en annan del finns hos nuvarande förtroendevalda och ytterligare material finns hos tidigare förtroendevalda. Det blir nästintill omöjligt att få en överblick över vad som faktiskt finns. Skriver ni kansliavtal med oss ingår även en pallplats hos oss där ni kan förvara allt ert fysiska material.

Lagerhållning

Förutom att ni får en samlad plats att ha allt material på så kan vi hjälpa till att inventera och strukturera upp materialet. Det gör att ni inte behöver gissa er till om det är dags att beställa nya medlemskort, broschyrer eller något annat utan det håller vi koll på och fyller på enligt det vi kommer överens om.

Fysisk bokföring

Sakta men säkert går all bokföring över till att endast vara digital, men det finns fortsatt de som har fysisk bokföring som behöver sparas. Det löser vi så ni kan ha det hos oss så länge som bokföringslagen kräver. Allt eftersom ser vi också till att makulera äldre bokföring som inte längre behöver sparas.

Arkivering av arkivex & gallringsrutiner

Om föreningen har en tidning som ges ut vill man ofta spara ett antal nummer som arkivex en viss tid. Vi lägger i sådana fall gemensamt upp en gallringsrutin som vi sedan följer. Ni behöver då inte känna att ni står med lådvis av gamla tidningar som ingen riktigt vet var man ska göra av eller vem som ska ha tid att ta det ansvaret. Dessutom finns det möjlighet att skicka eventuell överex från tryckeriet direkt till oss. Då behöver det inte ens mellanlanda hos någon förtroendevald, utan vi tar emot och lagerför det på er pall.