Hemsida

För många föreningar är en viktig del i att få ut information till sina medlemmar via den egna hemsidan. Men hur ska man som förtroendevald hinna hålla den uppdaterad och aktuell? Med kansli hos Föreningshuset låter ni vår personal sköta hemsidan, så ni kan fokusera på annat.

Löpande uppdateringar

Om ni väljer att överlåta skötseln av hemsidan till oss hanterar vår kompetenta personal all publicering av innehåll på hemsidan. Det kan vara allt från att lägga upp dokument inför för årsmöten, uppdatera information om sektioner och kommittéer till att lägga ut notiser om kommande evenemang.

Kompetensen finns alltid kvar

Förutom att man ska hinna uppdatera en hemsida så ska man också ha kunskapen. Vi har flera gånger sett föreningar där en förtroendevald har byggt upp en hemsida, skött uppdatering och drift ensam för att sedan lämna sitt uppdrag utan någon överlämning. Hemsidan blir då snabbt inaktuell och tappar till stor del sin mening. När kansliet istället läggs hos oss säkrar ni att kunskapen och kompetensen att hålla hemsidan levande finns kvar, även när förtroendevalda byts ut.

Drift och underhåll

Utöver att innehållet ska vara aktuellt kräver en hemsida även underhåll för att den ska fortsätta fungera stabilt. Använder ni er av en Wordpress hemsida kan vi tillsammans med vår partner även hjälpa till med driften av hemsidan. Då säkrar ni upp att hemsidan fortsätter fungera som tänkt och dessutom förloras inte information som finns där, om något skulle gå snett.

Känner ni att just er förening behöver hjälp med hemsidan, men kanske inte hela kansliavtalet? Hör av er! Tillsammans lägger vi upp en lösning där ni kan köpa till support för hemsidan som en tilläggstjänst.