Eventbokning

Många föreningars verksamhet kretsar kring deras evenemang. Det kan vara allt från föreläsningar till större konferenser. För att underlätta administrationen kring evenemang har vi evenemangsmodulen i medlemssystemet. Använder ni er av evenemangsmodulen kan både medlemmar och icke medlemmar boka sig och betala, helt utan att förtroendevalda behöver lägga tid och kraft.

Olika priser för medlemmar och icke medlemmar

Något som kan ta mycket tid och energi är att se till att alla får betala rätt pris för evenemanget. Ofta har man en rabatt för medlemmar som snabbt blir svårt att hinna kontrollera allt eftersom fler bokar sig. Det behöver ni inte oroa er för i vårt medlemssystem. Här kan ni ställa in olika pris för medlemmar och icke medlemmar. Ni kan också välja om det endast ska vara medlemmar som kan anmäla sig eller om även icke medlemmar ska ha möjlighet att anmäla sig.

Tillval och rabatter

Förutom att ni kan välja att styra priset beroende på om det är en medlem eller icke medlem som bokar sig kan ni även lägga in tillval. Tillvalen går att ha gratis, som en rabatt eller att det kostar mer. Det gör att det går att använda på många sätt. Alla tillval går även att få ut som separata listor, eller om ni tar ut en bokningslista för hela evenemanget står det vem som har valt vilket tillval. Har ni ett årsmöte med efterföljande middag, där årsmötet är gratis men middagen kostar att delta på? Då lägger ni in middagen som ett tillval med pris. Ni kan då vara säkra på att alla blir fakturerade rätt pris, enkelt ta fram hur många och exakt vilka som kommer delta på middagen.

Kommunikation endast till anmälda

Inför vissa evenemang behöver man få ut information till de anmälda. Det kan vara allt från program för dagen, till länkar till ett digitalt möte. Även det finns systemstöd för. Alla bokningslistor finns tillgängliga i e-posten i medlemssystemet. Då kan ni smidigt skicka ut länkar eller annat material endast till de som är anmälda till ett visst evenemang.

Min sida

Det är via Min Sida som både medlemmar och icke medlemmar bokar sig. Systemet känner av om den som är inne på ett evenemang är inloggad eller inte, och visar information utifrån det ni har ställt in för just det evenemanget. Här kan också inloggade medlemmar enkelt få en överblick över de evenemang som de bokat sig på och om de betalat eller inte.