”Det goda samarbetet med Föreningshuset gör att föreningen glider framåt med kraft och fart till en rimlig kostnad”

—Lars Engelbrecht, skattmästare (kassör) och styrelsledamot i Stockholms Skridskoseglarklubb SSSK
Foto: Lars André

Föreningshuset frigör kraften i svenskt föreningsliv

Föreningshuset har ett mål. Det är att frigöra kraften i Sveriges föreningar. Kort och gott – vår mission är att hjälpa våra kunder till ett bättre och roligare föreningsliv. Det har vi gjort sen starten 1972 och idag hjälper vi mer än 300 föreningar med sammanlagt 260 000 medlemmar.

Föreningshuset är Sveriges ledande expert på all typ av administration för föreningar.

”Föreningshuset är och har varit ett fantastiskt stöd”

Madelene Lundin, kommunikatör på TEV

”Med ekonomi och bokslut på plats kan vi fortsätta bli bättre på att rädda liv”

Christina Teiner, Styrelseledamot på Röda Korsets Sjuksköterskeförening (RKS)

Röda Korsets Sjuksköterskeförening (RKS) bildades 1997 och är en intresseförening/ideell förening som verkar för ännu bättre sammanhållning mellan de sjuksköterskor som utbildats vid Röda Korsets Högskola i Stockholm eller Boden.

Föreningshuset hjälper RKS med bland annat: Kontakta oss Eller läs hela intervjun med Christina
Foto: Lars André

”Föreningshusets lösningar ger oss kraft att hitta de bästa isarna”

Lars Engelbrecht, skattmästare (kassör) och styrelsledamot i Stockholms Skridskoseglarklubb SSSK

Stockholms Skridskoseglarklubb bildades 1901 av ett tjugotal entusiaster, däribland prins Wilhelm. Klubbens ändamål är att ge medlemmarna tillfälle att utöva skridskosegling och långfärdsåkning på skridsko samt att verka för dessa intressens spridande.

Föreningshuset hjälper SSSK med bland annat: Kontakta oss Eller läs hela intervjun med Lars