utbetalningar

Föreningshusets vision är ju att frigöra kraften i Sveriges föreningar. Och en av de tjänster som våra kunder uppskattar mest är våra Utbetalningstjänster. De skapar lugn och trygghet i styrelsen och de vet att de kan lita på att Föreningshuset har pålitliga och väl inarbetade rutiner för tjänsten Utbetalningar.

Med våra fullmakter mot både föreningen och olika banker, så har vi inte bara hand om föreningens leverantörsreskontra, vi verkställer också, efter sedvanligt attestförfarande betalningen av föreningens alla kostnader, som utlägg, löner och leverantörsfakturor.

Vi har sedan lång tid tillbaka goda samarbeten med de stora affärsbankerna i Sverige, och att upprätta fullmakter och avtal med dessa har vi stor erfarenhet av.

Kontakta oss