Löner

Att bli sedd, hörd och bekräftad är några av varje människas mest grundläggande behov. Och att överleva. Att få sin lön korrekt är ett av de mest påtagliga bevisen på detta. Därför är Föreningshuset extra stolt över de pålitliga lönerutiner som vi kan erbjuda våra föreningar. Löneutbetalningarna får inte missas. Det skapar otrygghet och dålig stämning och det riskerar att snabbt gå ut över föreningens verksamhet.

Vi tar ansvar för hela löneadministrationen

Föreningens anställda är ofta den viktigaste tillgången föreningen har, så inget är väl viktigare än att personalen får rätt lön vid rätt tillfälle. Föreningshuset tar ansvar för hela löneadministrationen, allt ifrån att kontrollera att rätt anställningsavtal finns, till att registrera medarbetare, tider, traktamenten, semesterersättningar, löner, och självklart verkställa utbetalningen samt se till att lönespecifikationerna distribueras.

Och vi tar ansvar för skatteredovisningen

Vi garanterar att rätt uppgifter kommer till rätt personer och myndigheter. Det gäller t.ex. rätt skattesatser för anställda, att underlaget för Skattedeklarationens arbetsgivardel tas fram och att anställda får sina kontrolluppgifter när året är slut. Dessutom ser vi till att Fora får de rapporter som krävs. Sov gott om natten, anlita Föreningshusets tjänster för löneadministration. Då får ni mer tid över för att utveckla verksamheten. Sov gott om natten, anlita Föreningshusets tjänster för löneadministration. Då får ni mer tid över för att utveckla verksamheten.

Kontakta oss