Ekonomisk rådgivning

Lagstiftning kring skatter, redovisning och bokföring kan ofta upplevas som snårig och krånglig. Och det med all rätt. Vi på Föreningshuset har många gånger träffat nytillträdda kassörer som kliar sitt hår och med förtvivlan sökt vår hjälp och kunskap i olika ekonomiska frågor. Då är det skönt att kunna erbjuda lösningar som lugnar och utvecklar verksamheten.

Sitt inte ensam och fundera, ta kontakt med oss på Föreningshuset så hittar vi lösningar. Det finns en anledning till att vi hållit på med det vi gör i mer än 40 år. Vi är stolta men inte nöjda. Vi följer kontinuerligt den löpande utvecklingen så du har alltid tillgång till uppdaterad kunskap.

Vi är experter med stort nätverk

Att rådande lagstiftning gällande bland annat inkomstskatter inom ideell sektor är mycket komplex, och ibland svårtolkad, skulle de flesta skatteexperter hålla med om. Nu är inte vi fullständiga experter, och förutom vår egen kunskap, så har vi ett stort nätverk med expertis inom området.

Vår erfarenhet säger oss att många föreningar inte har kontroll på sin skattemässiga status, och hur olika omsättningar ska hanteras. Är det näringsverksamhet? Om inte, är det ändå mervärdeskattepliktig omsättning?

Utöver just skattelagstiftningen, så har vi mångårig erfarenhet av redovisning för föreningar, och det finns förstås flera områden där det kan behövas rådgivning. Vi garanterar att vi alltid har tillgång till det senaste du behöver veta om lagar, förordningar och riktlinjer för att kunna ge dig råd så att du känner dig trygg med din förenings ekonomi.

Kontakta oss