Medlemshantering

Föreningshuset har sedan 1972 hjälpt föreningar med effektiv medlemshantering. Det är vi oerhört stolta över. En förening byggs av och för medlemmar. Om föreningen inte kan vårda och hantera medlemmarna på ett bra sätt så finns det en stor risk att föreningen sakta men säkert dör bort eftersom gamla och nya medlemmar inte vårdas på rätt sätt. Våra system och applikationer hjälper dig att hålla liv i och utveckla föreningen.

Tre nyckelrutiner som Föreningshusets webbapplikation säkrar

Efter alla våra år då vi hjälpt massor av svenska föreningar har vi landat i tre extra viktiga rutiner som varje förening måste ha kontroll över för att få sin verksamhet att fungera på ett smidigt sätt. De är:

  1. Det ska vara enkelt att bli medlem i föreningen och samtidigt betala sin första avgift
  2. Person- och medlemsinformation ska kunna själv-administreras av medlemmen
  3. Adressinformation ska uppdateras automatiskt för att kunna kommunicera med medlemmen

Utöver dessa tre nyckelrutiner erbjuder Föreningshuset många fler och ofta skräddarsydda lösningar för vi vet också att varje förening är unik med alldeles egna behov.

Ingen förening är den andre lik

Föreningshuset är bra på att lyssna in och förstå varje förenings speciella behov. Hanteringen av medlemmar är inte bara ett administrativt arbete som kan effektiviseras av vilket medlemssystem som helst. Olika typer av föreningar har olika mål med sin verksamhet och behöver därför olika stöd i sin medlemcykel, från medlemsintag och behörighetskvalificering, till effektiv avgiftsdebitering.

Ett dynamiskt medlemsanpassat system

Varje förening har olika behov av vilken information som finns kopplad till medlemmen Föreningshusets medlemssystem skiljer sig från de flesta andra system genom att det är anpassningsbart och dynamiskt för olika typer av föreningar. Tillsammans med Föreningshuset sätter varje förening upp sina önskemål på vilken data som ska finnas för olika medlemmar. Dessa person- och medlemsattribut sätts upp helt kundspecifikt. All den information som finns på varje medlem ligger till grund för hur medlemmen påverkas i processerna kring medlemshantering. All ändring av information på en medlem sparas i en historik på medlemmen. I historiken finns även ekonomisk data och kommunikation med medlemmen.

Hur ser era processer ut?

Varje förening olika önskemål på hur medlemshanteringens olika processer ska utföras. Föreningshuset har mångårig erfarenhet och vet vad som fungerar bra och vad som bör undvikas. Våra erfarenheter och vårt anpassningsbara medlemsystem skapar förutsättningar för en effektiv medlemshantering som löser många olika föreningstypers speciella behov. Dessutom säkrar systemen att allt fungerar även när respektive föreningen byter styrelse och andra nyckelpersoner. Föreningshusets system skapar trygghet och frigör kraft.

Kontakta oss