Eventbokning

Vad är egentligen en förenings viktigaste uppgift? Styrelsearbetet är viktigt men det ska ju bara skapa förutsättningar för en levande och attraktiv verksamhet där medlemmarna möts i olika typer av aktiviteter och event. Det är då det händer. Det är då människor möts och delar upplevelser för livet. Det är då en förening lever. Med Föreningshusets eventbokningssystem får föreningen koll på eventet både före, under och efter genomförandet. Det frigör kraft och bygger både gemenskap och värdefulla minnen.

Vi underlättar bokning och betalning vid event och resor

Spännande event och gemensamma resor är ofta det som ger en förening extra inspiration och styrka. Men vi vet att det kan vara svårt att organisera, boka och få betalt. Sammankomster och event kan se ut på tusen olika sätt. Det kan vara allt ifrån årsmöten, tävling och träningar, till resor som föreningen anordnar. Ibland kan det till och med vara så att föreningen ordnar event för allmänheten för att kunna intressera nya medlemmar eller tjäna pengar till föreningskassan.

Föreningshuset hjälper till med bokningen av deltagare genom sina automatiserade tjänster för t ex betalning av anmälan. Bokningen sker integrerat med medlemssystemet och blir en del av medlemmens data, ekonomi och historik.

Bokning och betalning kopplas ihop till kvalificerade bokningar vilket ger ett bra underlag för eventplanering. Föreningen skapar själva alla aktuella event och sätter priser, antal platser och anmälningsdatum för olika typer av personer (medlemmar, allmänhet etc).

Du har koll före, under och efter eventet

Bokningslistorna kan bearbetas såväl före eventet, för att kommunicera viktig information till deltagarna, som efter för t ex utvärderingsenkäter och uppföljning.

Fokus ska ligga på glädjen och upplevelsen och inte på administrationen av bokningar och betalning. Vi automatiserar bokning och betalning genom integrering med system för medlemsverifiering och automatiserade betalrutiner. Bokningslistor och kommunikation med bokade personer underlättar planering och uppföljning av eventen.

Din förening har koll på alla flöden och alla kan fokusera på att göra det allra bästa av festen, eventet eller resan. Det frigör kraft som ökar chansen att eventet blir ett minne och en milstolpe i föreningens historia. Föreningar med starka minnen blir starkare.

Kontakta oss