Betaltjänster

Klirr i kassan eller jakt på kronorna? Med Föreningshusets betaltjänster kan du sova gott om natten. En av de viktigaste framgångsfaktorerna i en förenings verksamhet är att hålla ordning på de ekonomiska transaktionerna med sina medlemmar och andra som deltar i föreningen. Föreningshuset hanterar över 200 MSEK i klientmedel per år och har väl inarbetade rutiner för alla olika betalflöden som finns i varje förening.

Snabb, trygg och flexibel betalning av avgifter

En person som vill bli medlem i en förening ska enkelt kunna bli detta genom att anmäla sig på internet. För att en person ska kunna få del av föreningens verksamhet direkt, erbjuder Föreningshuset kortbetalning av medlemsavgiften, och därmed direkt aktivering av medlemskapet och dess erbjudanden. Föreningen väljer själv vilka betalprocesser de vill erbjuda sina medlemmar. Föreningshuset erbjuder alla vanliga betalalternativ:

Fullständig kontroll över alla transaktioner

Betalningar kan ske till föreningens egna konton eller Föreningshusets klientmedelskonton, baserat på föreningens önskemål. Oavsett val fungerar Föreningshuset som en servicebyrå och får inbetalningsinformation från banksystemen varje natt och uppdaterar automatiskt ekonomistatus på medlemmarna i medlemssystemet. Föreningshuset sammanställer veckovis alla ekonomiska transaktioner och ger föreningen rapporter om ekonomisk status. Alla ekonomiska transaktioner som sker kan sammankopplas med föreningshuset redovisningstjänster för att ytterligare underlätta för föreningen.

Ta betalt på rätt tid och på rätt sätt

När det är dags att betala medlemsavgiften så blir det ofta oroligt i en förenings styrelse. Kommer pengarna in? Hur många hoppar av? Får vi in nya medlemmar? Att ta betalt på rätt sätt och i rätt tid är något som både kan hjälpa eller stjälpa en förening. Oklara betalningsrutiner och otydliga budskap kan skapa mycket irritation om man inte kommunicerar på rätt sätt.

Debitering av avgifter för medlemskap i föreningen planeras därför gemensamt med Föreningshuset för att rätt information ska gå ut till medlemmarna. Med vår långa erfarenhet kan vi ge råd och tips som stärker din förening. Debiteringen och distribution av denna sker automatiskt genom Föreningshusets system. Detta inkluderar även påminnelserutiner och eventuell inaktivering av medlemskapen som inte blivit betalda.

Kontakta oss