”Det goda samarbetet med Föreningshuset gör att föreningen glider framåt med kraft och fart till en rimlig kostnad”

Lars Engelbrecht, skattmästare (kassör) och styrelsledamot i Stockholms Skridskoseglarklubb SSSK
Foto: Lars André

Medlemsadministration

Nyckeln för varje förening som vill ha en inspirerande och energifylld verksamhet är att administrationen och medlemsregistret fungerar väl. Det gör det med Föreningshusets webbapplikation. Den är enkel, smidig och lättskött. Väljer du vår webbapplikation får du alla dessa fördelar plus mycket mer. Din förening spar tid och pengar, styrelsen känner sig trygg och du kan lägga kraften på att göra din förening ännu bättre.

Du vinner mycket med vårt webbaserade medlemsregister

Ett aktuellt medlemsregister är hjärtat i alla föreningars verksamhet. Sedan 1996 har vi kunnat erbjuda webbapplikationer och vi utvecklar hela tiden strukturer och rutiner så att de fungerar i det nya digitala landskapet. Du väljer själv vilka och hur många personer som ska ha tillgång till medlemsregistret och med vilka rättigheter. Medlemmarna kan själva alltid uppdatera sina egna uppgifter, anmäla sig till event och betala online. Adress- och kontaktuppgifter kan uppdateras mot folkbokföringen så att fysiska utskick når medlemmen. Det ger en bättre registerhantering, helt enkelt.

Kontakta oss
SSSK

”För den förening som vill finns det stora möjligheter att effektivisera både administration och kommunikation genom att utnyttja de digitala möjligheterna fullt ut.”

Lars Engelbrecht, skattmästare (kassör) och styrelsledamot i Stockholms Skridskoseglarklubb SSSK tipsar om hur fler föreningar kan skapa mer engagemang. Läs intervjun.

Foto: Lars André

Träffa rätt i kommunikation och välj rätt kanal

Föreningshuset hjälper er förening att analysera och välja rätt kanal som fungerar för just er förening. Idag finns det en uppsjö av många olika kommunikationskanaler och vi kan hjälpa er att bli ännu effektivare och tydligare. Vi vet vad som fungerar bra och vad som inte fungerar så bra i olika typ av kanaler och med olika typer av budskap. Ett ständigt uppdaterat medlemsregister där det går enkelt och snabbt att kommunicera med medlemmarna gör att verksamheten flyter mycket bättre. Den som är informerad blir trygg och kan lägga energi på det som är roligast i en förening.

Du får koll på dina kronor och ören

De flesta föreningar sliter med sin ekonomi och vi vet hur vanligt det är att medlemmar inte betalar i tid. Med våra betallösningar kommer du få ännu mer kontroll på pengarna. Vi erbjuder många betalningsalternativ och effektiv påminnelsehantering vilket ökar betalningsviljan som i sin tur leder till ökade intäkter för föreningen. Det mår alla bra av.

Det ska dessutom vara enkelt och snabbt att gå med i föreningen. Föreningshuset erbjuder intuitiva och automatiska rutiner för betalning i samband med medlemsanmälan och debitering av efterföljande medlemsavgifter. Med koll på kassan mår föreningen bättre och kan frigöra mycket kraft.

Kontakta oss

Vi underlättar bokning och betalning vid event och resor

Spännande event och gemensamma resor är ofta det som ger en förening extra inspiration och styrka. Men vi vet att det kan vara svårt att organisera, boka och få betalt. Det kan vara allt ifrån årsmötet, tävling och träningar, till resor som föreningen anordnar. Ibland kan det till och med vara så att föreningen ordnar event för allmänheten för att kunna intressera nya medlemmar eller kanske rent av att tjäna pengar till föreningskassan.

Bokningar och betalningar kopplas ihop vilket ger ett bra underlag för eventplanering. Föreningen skapar själva alla aktuella event och sätter priser, antal platser och anmälningsdatum för olika typer av personer (medlemmar, allmänhet etc).

Bokningslistorna kan bearbetas såväl före eventet, för att kommunicera viktig information till deltagarna, som efter för t ex utvärderingsenkäter och uppföljning.

Fokus ska ligga på glädjen och upplevelsen och inte på administrationen av bokningar och betalning. Vi automatiserar bokning och betalning genom integrering med system för medlemsverifiering och automatiserade betalrutiner. Bokningslistor och kommunikation med bokade personer underlättar planering och uppföljning av eventen.

Din förening har koll på alla flöden och alla kan fokusera på att göra det allra bästa av festen, eventet eller resan. Det frigör kraft som ökar chansen att eventet blir ett minne och en milstolpe i föreningens historia. Föreningar med starka minnen blir starkare.


”Med ekonomi och bokslut på plats kan vi fortsätta bli bättre på att rädda liv”

Christina Teiner, Styrelseledamot på Röda Korsets Sjuksköterskeförening (RKS)

Röda Korsets Sjuksköterskeförening (RKS) bildades 1997 och är en intresseförening/ideell förening som verkar för ännu bättre sammanhållning mellan de sjuksköterskor som utbildats vid Röda Korsets Högskola i Stockholm eller Boden.

Föreningshuset hjälper RKS med bland annat: Kontakta oss Eller läs hela intervjun med Christina