”Föreningshuset är och har varit ett fantastiskt stöd”

Madelene Lundin, kommunikatör på TEV

Tandläkare - Egen Verksamhet

TEV står för Tandläkare – Egen Verksamhet. Det är en medlemsförening för alla privatpraktiserande tandläkare inom Sveriges Tandläkarförbund. Det går inte att ha ett direktmedlemskap i Sveriges Tandläkarförbund, utan den som är privatpraktiserande tandläkare får sitt medlemskap genom TEV. TEV driver privattandvårdens frågor inom Sveriges Tandläkarförbund men också gentemot myndigheter och övriga delar av de offentliga samhället.

Sveriges Tandläkarförbund är yrkesorganisationen som samlar Sveriges tandläkare till en gemensam stark samhällsröst för odontologiska frågor. Tandläkarförbundets medlemmar utgörs av privatpraktiserande tandläkare, anställda tandläkare, odontologiska lärare och tandläkarstuderande.

Intervju med Madelene Lundin, kommunikatör på TEV.

1. När är det som roligast att jobba med TEV?

– När jag möter medlemmar och blivande medlemmar som är engagerade i TEVs frågor, som vill att organisationen ska växa och utvecklas och som tycker att TEVs arbete är meningsfullt och viktigt.

Fyra medarbetare från TEVs ordförande Peter Franzéns klinik i Norrköping
TEVs ordförande, Peter Franzén, på bild med några av sina medarbetare från deras klinik i Norrköping.

2. Har du någon story som levandegör det bästa med TEV?

– När jag sitter i möten med andra delar av organisationen, känner jag ofta en skillnad mellan mig och de andra. Jag har med mig styrelsens förtroende i ryggen att fatta egna beslut. I många andra fall finns en ängslighet och minsta lilla fråga måste bollas tillbaka till styrelsen, men som förening tycker jag att man har lyckats bygga ett självförtroende och ett mandat att våga fatta egna beslut utan att vara så orolig för hur andra ska uppfatta saker och ting. Självklart måste större frågor tas tillbaka till styrelsen, men de mindre områdena vågar jag själv ta ansvar för, och jag vet att jag får det.

3. Vilka är TEVs främsta utmaningar framöver?

– Att stärka vår tydlighet och vårt värde, att på ett lättfattligt sätt kunna berätta för våra medlemmar och potentiella medlemmar varför de också ska vara en del av TEV och Tandläkarförbundet. Organisationsvärlden för tandläkare är ganska rörig, där har vi en stor utmaning att förenkla och tydliggöra de olika organisationernas uppdrag och betydelse för den enskilda medlemmen.

4. Är det någon speciell service eller tjänst hos Föreningshuset som hjälpt er extra mycket?

– Föreningshuset har varit ett fantastiskt stöd på flera sätt. Bland annat hjälper de oss med medlemsadministration och fakturering, samt med löner och utbetalningar. De stöttar upp under sommar och jul när vårt lilla kansli har semesterstängt, och tar hand om medlemmarnas samtal och frågor. Dessutom har de hjälpt oss att bygga en helt ny webbplattform där patienter kan söka privattandläkare bland våra medlemmar, det är en service som vi är stolta att kunna erbjuda våra medlemmar och vi hoppas att den kan bli en riktigt bra sökportal för patienter. Se tandlakarportalen.se.

En grupp med medlemmar på kickoff

5. Har du något tips till andra föreningar som hjälper er skapa mer engagemang?

– Vi är en ganska liten förening (1 600 medlemmar) med en förtroendevald styrelse som är bra på att ta snabba beslut. Korta beslutsvägar och att ha stort förtroende för medarbetarna skapar en god ansvarskänsla där var och en vet vad den kan bidra med, och verkligen också gör sin del. Föreningen vill ha god transparens så styrelsen har beslutat att alla styrelseprotokoll och övrig viktig information ska finnas på webbplatsen. Det tror jag speglas ut i hela organisationen, medlemmarna känner att vägen till kansliet och styrelsen inte är så lång och svår. Vi har också en sluten grupp på Facebook där alla medlemmar kan gå med och delta i diskussion om stort och smått som har med TEVs verksamhet att göra.

– Vi är SÅ nöjda med samarbetet med Föreningshuset, jag rekommenderar dem till alla andra föreningar och organisationer som jag träffar på, och som skulle behöva professionell hjälp med administration, ekonomi och IT-frågor.

Vill du också ha hjälp att frigöra kraften i din förening?
Kontakta oss