”De är proffsiga, lyhörda och löser alla problem med en glad inställning”

Vilhelm Rundquist, ledamot och f.d. ordförande SKYREV

Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer/SKYREV är branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer och är ett etablerat nationellt forum för yrkesrevisionen i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Deras medlemmar, varav en stor andel är certifierade, finns på alla stora revisionsbyråer och på kommunala revisionskontor runt om i Sverige.

SKYREVs mål är bl.a. att medlemmarna ska kunna ge de förtroendevalda revisorerna i kommuner, landsting och regioner ett högkvalitativt sakkunnigt biträde. Därför har de bl.a. inrättat en certifiering av yrkesrevisorer. Kraven för certifieringen kan även användas vid upphandling.

Intervju med Vilhelm Rundquist, ledamot och f.d. ordförande SKYREV

1. När är det som roligast att jobba med SKYREV?

– Meningsfullt är nog ett bättre ord. Vårt arbete med att förbättra revisionen i det offentliga Sverige är något som gynnar och utvecklar hela samhället. Revisorernas arbete är ett viktigt fundament för tillit och demokratisk utveckling. Det är ett ständigt pågående väsentligt arbete men det är sällan en toppnyhet i media. Bland det mest tillfredsställande är t.ex. när jag kan se våra vägledande råd lysa igenom i rapporter till olika fullmäktige runt om i Sverige. Då ser vi i föreningen hur vårt arbete har gett resultat och stärkt samhällsbygget.

2. Har du någon story som levandegör det bästa med SKYREV?

– Nja, vår insats hamnar ju sällan på löpsedlarna men det finns en del intressanta reaktioner på t.ex. härvan kring IT-säkerheten inom Transportstyrelsen. Jag är ju en person som går igång på kommunallagen och vet vad den betyder för ett fungerande Sverige. Ganska ofta får jag höra hur folk ondgör sig och utbrister ”Varför sa inget någonting?”. Då brukar jag påpeka att revisorerna faktiskt påpekade bristerna men att det inte togs på allvar. Och därefter brukar jag undra om de själva engagerar sig. Då brukar de tystna.

3. Vilka är SKYREVS främsta utmaningar framöver?

– Föreningen har funnits i 10 år och nu gäller det att ta steget från nybyggaranda till en fortsatt levande organisation som ständigt diskuterar och ger råd för ännu bättre strukturer för god revision. Och sedan är det en stor utmaning att kunna åskadliggöra vikten av vårt arbete. Även vi, som sällan syns, behöver ökad förståelse och mer respekt för verksamheten. Det gynnar Sverige och våra demokratiska processer.

4. Är det någon speciell service eller tjänst hos Föreningshuset som hjälpt er extra mycket?

– När jag tog över som ordförande i SKYREV för två år sedan tog jag mig tid och träffade våra kontakter på Föreningshuset. Trots att jag förstår att det inte alltid kan vara lätt ha med revisorer att göra så har de alltid löst de problem som uppstått med en positiv och glad inställning. Föreningshuset är lyhörda, proffsiga, har hög tillgänglighet och ger alltid bra service.

5. Har du något tips till andra föreningar som hjälper er skapa mer engagemang?

– 3 Det får nog återigen bli vikten av att hålla föreningen levande genom att skapa förutsättningar för ständigt förändrings- och utvecklingsarbete. Och att försöka sträva efter att kommunicera det goda arbete som har 1000 olika uttryck ute i revisorernas vardag. Ibland måst vi kanske vara lite lättsammare även om många av oss går igång på lagar och förordningar.

Vill du också ha hjälp att frigöra kraften i din förening?
Kontakta oss