”Föreningshusets lösningar ger oss kraft att hitta de bästa isarna”

Lars Engelbrecht, skattmästare (kassör) och styrelsledamot i Stockholms Skridskoseglarklubb SSSK
Foto: Lars André

Stockholms Skridskoseglarklubb SSSK

Stockholms Skridskoseglarklubb bildades 1901 av ett tjugotal entusiaster, däribland prins Wilhelm. Klubbens ändamål är att ge medlemmarna tillfälle att utöva skridskosegling och långfärdsåkning på skridsko samt att verka för dessa intressens spridande. De åstadkommer detta genom att hjälpa medlemmarna hitta de bästa isarna, organisera ledarledda turer och skapa tillfällen till träning och tävling i skridskosegling. Idag har SSSK ca 10 000 medlemmar.

Intervju med Skattmästare och styrelseledamot Lars Engelbrecht.

1. När är det som roligast att jobba med SSSK?

– Det absolut roligaste är fortfarande att få möjligheten att åka skridskor på fantastiska isar. Som skattmästare (kassör) och styrelsemedlem i en mer hundraårig gammal förening har jag en unik position. Jag kan bidra med beslut och strukturer som hjälper medlemmarna till att gemensamma utfärder blir minnen för livet. Vi har lyckats digitalisera det mesta av verksamheten vilket gör att de alltid ledarledda turerna blir ännu säkrare och ger ännu starkare skridskoupplevelser, ofta i Stockholms underbara skärgård. I mitt arbete i styrelsen har jag haft mycket hjälp av min långa erfarenhet som managementkonsult och organisationsutvecklare för att kunna hjälpa SSSK. Det känns meningsfullt.

2. Har du någon story som levandegör det bästa med SSSK?

– Tack vare vårt system av israpportörer och kontroll av den senaste tekniken med GPS, sateliter och internet kan vi på kort varsel arrangera utfärder inom loppet av sex timmar. Vi har alltid koll på var de bästa isarna finns och SSSK blir som en resebyrå som informerar och kallar till resa. Man kan anmäla sig till kl 21.30 dagen innan och sedan står det bussar och väntar på deltagarna på morgonen för vidare transport. Det kan t.ex. vara en utfärd från Nynäshamn till Landsort, något som det är mycket sällsynt att det går att göra. Eller så kan det vara en specialtur på spegelblanka isar i Mälaren.

Skridskoåkare som är medlemmar i SSSK
Foto: Lars André

3. Vilka är SSSK:s främsta utmaningar framöver?

– Utmaningarna är egentligen inte så stora. Föreningens organisation har utvecklats och förfinats i mer än hundra år och det kommer vi fortsätta med. Vi har idag ca 10 000 medlemmar där några slutar och några kommer till varje år. Det är idag något vi är rätt nöjda med.

4. Är det någon speciell service eller tjänst hos Föreningshuset som hjälpt er extra mycket?

– Det goda samarbetet med Föreningshuset gör att föreningen glider framåt med kraft och fart till en rimlig kostnad. De sköter bl.a. vår medlemsadministration, skickar ut vår tidning Isbiten, vårt välkomstpaket till nya medlemmar och vår innehållsrika årsbok. Det frigör tid och kraft och hjälper oss att bibehålla engagemanget i föreningen. Vi vill gärna fortsätta hitta de bästa isarna hundra år till.

5. Har du något tips till andra föreningar som hjälper er skapa mer engagemang?

— För den förening som vill finns det stora möjligheter att effektivisera både administration och kommunikation genom att utnyttja de digitala möjligheterna fullt ut. Det är viktigt att styrelsen då definierar vad den vill leverera, problemen, önskad servicenivå och kostnader.

Vill du också ha hjälp att frigöra kraften i din förening?
Kontakta oss