kundreferenser

Vi på Föreningshuset hjälper idag mer än 300 föreningar med 260 000 medlemmar. Och det är vi stolta över. För vi vet attt Sverige, samhället och demokratin också växer och blir starkare med ett livskraftigt föreningsliv. För att bättre förstå hur det är att driva en förening och vad våra kunder gör så har vi intervjuat några av föreningar. Läs gärna intervjuerna nedan!


Några av våra kunder som är ideella föreningar

Några av våra kunder som är samfällighetsföreningar

 • Trubaduren Samfällighetsförening
 • Torkilstötens Samfällighetsförening
 • Åby - Jursla Vägförening
 • Sandviks Tomtägareförening
 • Eknäs Samfällighetsförening
 • Tofsö Samfällighetsförening
 • Bullandövägens Samfällighetsför.
 • Stavsnäs Gärdes Vägförening
 • Spersboda Samfällighetsförening
 • Utbyvägens Ledningssamfällighet
 • Bällskärs Norra Samf. Förening
 • Brunns Vägförening
 • Vidja Vägförening
 • Furusunds Samfällighetsförening
 • Söderöra Samfällighetsförening
 • Bergsjö Vägförening
 • Gärdsnäsbåtarnas Samf. Förening
 • Alhagens Samfällighetsförening
 • Resarö Vägförening
 • Ornöfärjans Samfällighetsförening
 • Västermarkens Vägförening
 • Taxinge S:a Samfällighetsförening
 • Skärlinge Samfällighetsförening
 • Rudboda Västra Samf. Förening
 • Backvindelns Samfällighetsförening
 • Ramundbergets Samfällighetsförening
 • Norra Yngerns Samfällighetsförening
 • Grimetons-Torstorps Samf. Förening
 • Närlunda Vägförening
 • Västra Ingarö Vägförening
 • Västra Lagnöströms Samf. Förening
 • Valuddens - Stenskärs Vägförening
 • Gärdsnäs/Gärdsnäsvägarnas SF
 • Tuvängens Vägförening
 • Ringsö Samfällighetsförening
 • Ribbybergs Samfällighetsförening
 • Norra Tynningö SF
 • Björklinge Vägförening
 • Smara Vägsamfällighet
 • Stockby Vägförening
 • Skärvagsvallens SF
 • Bromskärs hamn samfällighetsför.
 • Älvsala Vägförening
 • Viksbergs Samfällighetsförening
 • Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsför
 • Backatorps Samfällighetsförening
 • Mörbyfjärdens Samfällighetsförening