Kundreferenser

Vi på Föreninghuset hjälper idag mer än 300 föreningar med 260 000 medlemmar. Och det är vi stolta över. För vi vet attt Sverige, samhället och demokratin också växer och blir starkare med ett livskraftigt föreningsliv. För att bättre förstå hur det är att driva en förening och vad våra kunder gör så har vi intervjuat några av föreningar. Läs gärna intervjuerna nedan!


Några av våra kunder som är ideella föreningar

Några av våra kunder som är samfällighetsföreningar

 • Trubaduren Samfällighetsförening
 • Eknäs Samfällighetsförening
 • Spersboda Samfällighetsförening
 • Vidja Vägförening
 • Gärdsnäsbåtarnas Samf. Förening
 • Västermarkens Vägförening
 • Backvindelns Samfällighetsförening
 • Grimetons-Torstorps Samf. Förening
 • Västermarkens Tomtägareförening
 • Ringsö Samfällighetsförening
 • Smara Vägsamfällighet
 • Gnisvärds Bredbandsförening ek. för
 • Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsför
 • Torkilstötens Samfällighetsförening
 • Tofsö Samfällighetsförening
 • Utbyvägens Ledningssamfällighet
 • Furusunds Samfällighetsförening
 • Alhagens Samfällighetsförening
 • Taxinge S:a Samfällighetsförening
 • Eknäsvikens Vägförening
 • Närlunda Vägförening
 • Valuddens - Stenskärs Vägförening
 • Ribbybergs Samfällighetsförening
 • Stockby Vägförening
 • Bromskärs hamn samfällighetsför.
 • Backatorps Samfällighetsförening
 • Åby - Jursla Vägförening
 • Bullandövägens Samfällighetsför.
 • Bällskärs Norra Samf. Förening
 • Söderöra Samfällighetsförening
 • Resarö Vägförening
 • Skärlinge Samfällighetsförening
 • Ramundbergets Samfällighetsförening
 • Västra Ingarö Vägförening
 • Gärdsnäs/Gärdsnäsvägarnas SF
 • Norra Tynningö SF
 • Skärvagsvallens SF
 • Älvsala Vägförening
 • Sesamfröets Samfällighetsförening
 • Sandviks Tomtägareförening
 • Stavsnäs Gärdes Vägförening
 • Brunns Vägförening
 • Bergsjö Vägförening
 • Ornöfärjans Samfällighetsförening
 • Rudboda Västra Samf. Förening
 • Norra Yngerns Samfällighetsförening
 • Västra Lagnöströms Samf. Förening
 • Tuvängens Vägförening
 • Björklinge Vägförening
 • Ramundbergets Alpina Samfällighetsf
 • Viksbergs Samfällighetsförening
 • Mörbyfjärdens Samfällighetsförening