Löner

Föreningens anställda är ofta den viktigaste tillgången föreningen har, så inget är väl viktigare än att personalen får rätt lön vid rätt tillfälle. Föreningshuset tar ansvar för hela löneadministrationen, allt ifrån att kontrollera att rätt anställningsavtal finns, till att registrera medarbetare, tider, traktamenten, semesterersättningar, löner, och självklart verkställa utbetalningen samt se till att lönespecifikationerna distribueras.

För oss är det så klart en självklarhet att det är rätt skattesatser för anställda, att underlaget för Skattedeklarationens arbetsgivardel tas fram, och att när året är slut, anställda får kontrolluppgifter och de rapporter som behöver skötas till exempel Fora görs.