Ekonomisk rådgivning

Att rådande lagstiftning gällande bland annat inkomstskatter inom ideell sektor är mycket komplex, och ibland svårtolkad, skulle de flesta skatteexperter hålla med om. Nu är inte vi fullständiga experter, och förutom vår egen kunskap, så har vi ett stort nätverk med expertis inom området.

Vår erfarenhet säger oss att många föreningar inte har kontroll på sin skattemässiga status, och hur olika omsättningar ska hanteras. Är det näringsverksamhet? Om inte, är det ändå mervärdeskattepliktig omsättning?

Utöver just skattelagstiftningen, så har vi mångårig erfarenhet av redovisning för föreningar, och det finns förstås flera områden där det kan behövas rådgivning.