Redovisning och Bokföring

– på föreningens villkor

Redovisning och bokföring i din förening

Vi kan redovisning och är specialiserade  på föreningsspecifika bitar.

Vi på Föreningshuset har kunnig personal som vi har specialiserat på redovisning för ideell förening. Med oss som partner för ekonomiadministrationen, så har föreningen alltid tillgång till den kompetens som behövs för skattereglerna inom den ideella sektorn.

  • Inskränkt skattskyldig?
  • Mervärdeskattepliktig omsättning?
  • Skattefri och skattepliktig rörelseinkomst?

Inte alla ekonomer kan svara på frågeställningarna ovan, vad är det som gäller kring dessa? Det här kan bli riktigt besvärligt för förtroendevalda i exempelvis ideella föreningarna att hantera eftersom nödvändig kompetens inte finns.

Det är lätt att tro att redovisning är densamma, oavsett vilken juridisk form man bedriver verksamhet i. Vår erfarenhet är att det skiljer en hel del mellan olika juridiska former. Redovisning är komplext för stora internationella koncerner, men även för den lilla ideella föreningen, kan redovisningsreglerna vara nog så svåra.

Kontinuitet och överblick med extern redovisning

Vi hanterar kompetensglapp och -tapp mellan ny och gammal styrelse.

Hur blir det då om föreningars förtroendevalda slutar? Hur går överlämningen till ny styrelse till? Hänger kunskapen med? Vem har dosan till banken?

Anlitar ni Föreningshuset får ni full kontinuitet och ingenting tappas bort på grund av ändringar i styrelsen.

Synergier mellan medlemsadministration och  redovisning –  inbetalningar och aviseringar hanteras snabbare och all föreningskompetens finns hos oss.

Anlitar föreningen dessutom Föreningshuset för våra tjänster kring medlemsadministration, så har vi dels en stor fördel av att känna till hela förfarandet med till exempel medlemsavisering, vad kortbetalningar avser och så vidare eftersom vi har allt inom husets väggar. Dessutom kan vi på ekonomisidan assistera vid frågor om hur till exempel avgifter till medlemmarna ska aviseras, ska det till exempel vara moms på någon av avgifterna?

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa er med redovisning och bokföring i din förening.