Medlemskommunikation

Kommunikation är viktig för att en medlem ska känna tillhörighet och gemenskap med föreningen och dess medlemmar. Digital kommunikation är en viktig del av dagens samhälle och finns självklart med i Föreningshuset erbjudande, ibland ger dock ett fysiskt utskick mer samhörighet och medlemsnytta. Föreningshuset hjälper till med all typ av kommunikation.

Exempel på kommunikation som Föreningshuset erbjuder:

  • Hemsida åt föreningen för att få en samlad plats med all föreningsinformation
  • Digital eller fysisk avi för betalning av avgifter
  • Utskick av välkomstpaket i olika former till nya medlemmar, t ex medlemskort, föreningströja
  • Framtagning av medlemstidningar och distribution både digitalt och fysiskt
  • E-post utskick till alla eller urval av medlemmar beroende på medlemmens önskemål
  • Nyhetsbrev från olika föreningsmallar
  • Påminnelse om event via SMS

Föreningshuset har erfarenheten och föreningen har informationen som ska kommuniceras. Tillsammans kommunicerar vi detta med medlemmarna på bästa sätt för varje förenings behov.