Medlemshantering

En förening byggs av och för medlemmar. Om föreningen inte kan hantera medlemmarna på ett bra sätt så kommer föreningen sakta men säkert att försvinna eftersom medlemmar ”tappas bort” och nya inte kommer in ordentligt.

Hanteringen av medlemmar är inte bara ett administrativt arbete som kan effektiviseras av vilket medlemssystem som helst. Olika typer av föreningar har olika mål med sin verksamhet och behöver därför olika stöd i sin medlemcykel, från medlemsintag och behörighetskvalificering, till effektiv avgiftsdebitering. Föreningshuset har hjälpt föreningar otroligt länge och förstår hur effektiv medlemshantering ska utföras.

member

Föreningshusets webbaserade medlemsadministration

Föreningshusets medlemssystem skiljer sig från de flesta andra system genom att det är anpassningsbart och dynamiskt för olika typer av föreningar. Tillsammans med Föreningshuset sätter varje förening upp sina önskemål på vilken data som ska finnas på olika medlemmar. Dessa person- och medlemsattribut sätts upp helt kundspecifikt. All den information som finns på varje medlem ligger till grund för hur medlemmen påverkas i processerna kring medlemshantering. All ändring av information på en medlem sparas i en historik på medlemmen. I historiken finns även ekonomisk data och kommunikation med medlemmen.

På samma sätt som varje förening har olika behov av vilken information som finns kopplad till medlemmen, så har varje förening olika önskemål på hur medlemshanteringens olika processer ska utföras. Föreningshuset hjälper ett stort antal föreningar med deras medlemmar och har mångårig erfarenhet om vad som fungerar bra och vad som bör undvikas. Erfarenheter och Föreningshusets anpassningsbara medlemsystem skapar förutsättningar för en effektiv medlemshantering som spänner över både olika föreningstyper, och inte minst över respektive förenings byte av styrelse- och huvudpersoner.

Viktiga rutiner i medlemshanteringen:

    • Det ska vara enkelt att bli medlem i föreningen och samtidigt betala sin första avgift
    • Person- och medlemsinformation ska kunna själv-administreras av medlemmen
    • Adressinformation ska uppdateras automatiskt för att kunna kommunicera med medlemmen