Betaltjänster

En av de viktigaste delarna av en förenings verksamhet är att hålla ordning på de ekonomiska transaktionerna med sina medlemmar (och andra som deltar i föreningens verksamhet). Föreningshuset hanterar över 200 MSEK i klientmedel per år och har väl inarbetade rutiner för alla olika betalflöden som finns i en förening.

En person som vill bli medlem i en förening ska enkelt kunna bli detta genom att anmäla sig på internet. För att en person ska kunna få del av föreningens verksamhet direkt, erbjuder Föreningshuset kortbetalning av medlemsavgiften, och därmed direkt aktivering av medlemskapet och dess erbjudanden. Föreningen väljer själv vilka betalprocesser de vill erbjuda sina medlemmar. Föreningshuset erbjuder alla vanliga betalalternativ:

  • Pappers-avi/faktura via post
  • Pdf-avi/faktura via e-post
  • e-Faktura direkt till internetbanken (läs mer om e-Faktura här om e-Faktura )
  • Autogiro direkt från bankkonto
  • Kortbetalning

Betalningar kan ske till föreningens egna konton eller Föreningshusets klientmedelskonton, baserat på föreningens önskemål. Oavsett val fungerar Föreningshuset som en servicebyrå och får inbetalningsinformation från banksystemen varje natt och uppdaterar automatiskt ekonomistatus på medlemmarna i medlemssystemet. Föreningshuset sammanställer veckovis alla ekonomiska transaktioner och ger föreningen rapporter om ekonomisk status. Alla ekonomiska transaktioner som sker kan sammankopplas med föreningshuset redovisningstjänster för att ytterligare underlätta för föreningen.

Debitering av avgifter för medlemskap i föreningen planeras gemensamt med Föreningshuset för att rätt information ska gå ut till medlemmarna. Debiteringen och distribution av denna sker automatiskt av Föreningshusets system. Detta inkluderar även påminnelserutiner och eventuell inaktivering av medlemskapen som inte blivit betalda.