Medlemsadministration

– flexibel medlemsadministration med webbaserat medlemsregister

Webbaserat medlemsregister

Med er medlemsadministration och ert medlemsregister i ordning kan ni lägga tid och fokus på kärnverksamheten. Webbaserat system ger hög tillgänglighet online för administratör såväl som medlemmar. Alltid uppdaterade uppgifter i föreningens medlemsregister ger kostnadsbesparingar och ökar samtidigt föreningens servicenivå.

Föreningshuset har levererat automatiserade webbaserade system för medlemsadministration sedan 1996. Föreningen väljer själv vilka och hur många personer som ska ha tillgång till medlemsregistret, och med vilka rättigheter. Medlemmarna själva kan alltid uppdatera sina egna uppgifter, anmäla sig till event och betala skulder online. Adress- och kontaktuppgifter uppdateras automatiskt via folkbokföringen så att fysiska utskick når medlemmen. Det ger en bättre registerhantering, helt enkelt.

Träffa rätt i kommunikation med hjälp av ert medlemsregister och rätt kanal

Många kommunikationskanaler, rätt urvalsgrupp gör att ni alltid träffar rätt med budskap och målgrupp.

En förening är dess medlemmar och bra kommunikation är en förutsättning för att utveckla det gemensamma intresset. Föreningshuset erbjuder många olika kommunikationskanaler, och har erfarenhet av vad som fungerar bra och vad som inte fungerar så bra i olika typ av budskap. Ett uppdaterat medlemsregister där det enkelt går att kommunicera budskap till olika urval är en förutsättning för att nå ut med föreningens kommunikation.

Medlemsregistrering och betalningssystem

Många betalningsalternativ och effektiv påminnelsehantering ökar betalningsviljan, vilket leder till ökade intäkter för föreningen.

Det är lätt att ett brinnande intresse omvandlas till en arbetsinsats. Detta får inte ske när medlemsregistrering ska göras. Det ska vara enkelt och snabbt att gå med i föreningen. Arbetsinsatsen ska läggas på arbetet med föreningens gemensamma intressen. Föreningshuset erbjuder intuitiva och automatiska rutiner för betalning i samband med medlemsanmälan och debitering av efterföljande medlemsavgifter. Enkelt och bra för både föreningen och medlemmen.

Medlemssystem som underlättar bokning och betalning vid event och resor

Bokning och betalning kopplas ihop till kvalificerade bokningar vilket ger ett bra underlag för eventplanering.

När en förening erbjuder medlemmarna olika typer av intressanta event så ska fokus ligga på medlemsvärdet av eventet och inte administrationen av bokningar och betalning för dessa. Föreningshuset automatiserar bokning och betalning genom integrering med medlemssystem för medlemsverifiering och automatiserade betalrutiner. Bokningslistor och kommunikation med bokade personer underlättar planering och uppföljning av eventen.

Kontakta oss gärna för ytterligare information om medlemshantering.