Avtalskansli

Med avtalskansli tar Föreningshusets erfarna kanslipersonal hand om hela ert kansli, ni behöver då investera mindre i egen personal och egna lokaler. Tack vare vår erfarenhet och effektiva administrativa system kan vi leverera mycket kostnadseffektiva tjänster.

Hos oss får ni en kontaktperson som ni alltid når under kontorstid samt tillgång till all den resurs och erfarenhet som vår kansliavdelning har byggt upp under de 20 år som vi levererat denna tjänst. Vi har även en IT avdelning samt en Redovisningsavdelning som stöd i specifika frågor. Våra öppettider är generösa vilket ger en bra service till både styrelse och medlemmar.

Bl. a. hjälper vi till med:

  • Hantering av er telefon
  • Hantering av er post (även hantering av returer från medlemmar som flyttat)
  • Hantering av er E-post (även hantering av e-post som kommer i retur)
  • Hantering av er hemsida- Svarar på föreningsspecifika frågor från såväl befintliga som blivande medlemmar
  • Administration av evenemang, bokningar m.m.
  • Registeruppdateringar
  • Medlemsutskick E-post / Post
  • Trycksaker
  • Arkivering / Lager
  • mm

Tillsammans diskuterar vi gemensamt igenom Era behov och bestämmer omfattningen därefter.