Avropskansli

Ibland uppstår behov på kort varsel och då hjälper vi gärna till. Föreningshusets kansli har resurser som kan sättas in med kort ledtid.

För att nämna några exempel kan vi hjälpa till med :

  • Registeruppdateringar
  • Tryck / Digitalprint
  • Massutskick (Inkl. kuvert m.m.)
  • E-post utskick
  • Medlemskort
  • m.m

Brådskar det kan vi normalt hantera både e-post utskick samt utskick via post (Tryck, kuvertering m.m.) samma dag som ni lägger beställningen!