Kanslitjänster

-Kontinuitet och professionalism

Med Föreningshuset får ni äntligen ett fullt fungerande kansli med utmärkt medlemsservice som dynamiskt anpassar sig till kansliets arbetsbelastning. Ni behöver inte längre vara begränsade av korta öppettider eller förtroendevaldas brist på tid eller varierande administrativa intresse – Föreningshuset låter er förening hålla öppet varje dag i veckan och bistår med alla kanslitjänster ni behöver. Allt detta med Föreningshusets professionella personal som brinner för kansliarbete.

Fullt utbildad kanslipersonal och kanslikontor från dag ett – vi har 40 års erfarenhet av föreningsadministration och tar idag hand om över 300 föreningar. Förutom att svara på inkommande samtal, e-post och vanlig post är vi också behjälpliga med tjänster kring bokningar av event och konferenser, ser till att ny medlemmar får information dom ska ha, håller lager med föreningens bokföringsarkiv, trycksaker mm. Vi tar även hand om distribution av trycksaker inklusive layout och tryck åt föreningen.