Medlemsansvarig

Som medlemsansvarig med många järn i elden är det inte alltid helt lätt att se till att medlemmars behov är tillfredsställda. Kommunikation mellan förening och medlemmar ska flyta på, personliga uppgifter ska hållas uppdaterade, avgiftsdebitering ska fungera, nya medlemmar ska integreras och så vidare.

Automatisera och förenkla medlemsadministrationen med webbaserat medlemssystem

Med Föreningshusets webbaserade medlemsadministration sker det mesta automatiskt eller med enkla handgrepp. Föreningshuset håller ordning på medlemmarna och ser till att deras uppgifter är i ordning. Avgiftsdebitering, påminnelsehantering, adressuppdatering etc sker automatiskt och med system och personal med erfarenhet av effektiv administration.

Kommunicera smart och kontinuerligt med era medlemmar

Kommunikation med medlemmarna genom till exempel digitala nyhetsbrev och erbjudanden görs direkt från medlemsadministrationen men även tryck och distribution av fysisk leverans till rätt adress hanteras av Föreningshuset.

Öka antalet medlemmar utan att belasta egen administration i föreningen.

Nya medlemmar kan enkelt anmäla sig på internet och betala direkt med kontokort. Föreningen får in en betalande medlem som direkt kan engagera sig i föreningen, utan att fakturor ska skickas och eventuellt påminnas. Föreningshuset kan hjälpa till att rekrytera nya medlemmar genom olika typer av kampanjer och erbjudanden.

Få ordning och kontroll över fakturering och betalning av medlemsavgifter

Föreningshuset ansvarar för att rätt avgifter debiteras och eventuellt påminns. Betalning kan ske genom ett antal olika alternativ (kontokort, pdf-avi, pappersavi, autogiro eller e-Faktura) för att passa alla medlemmar. Betalstatus uppdateras automatiskt varje natt från bankernas system och visas i Föreningshusets system direkt. Föreningshuset hanterar även de betalningar som kommer utan fullständiga uppgifter och försöker spåra vad betalningen avser. Rapportering och summering sker veckovis till föreningen.

Läs mer om:

Vi är specialister på att hantera föreningars administration

 Det gäller all form av administration såsom medlemshantering, medlemsrekrytering, ekonomi/bokföring för föreningar, fakturering, samt kansli.

Kontakta oss eller låt oss kontakta er för att närmare se över er förenings administrativa behov och hur vi kan hjälpa till.