Kassör

En förtroendevald kassör i en förening har det övergripande ansvaret över föreningens ekonomi. Att leda och planera arbetet kräver ofta mycket tid vilket gör att allt som borde göras inte alltid hinns med.

Full kontroll på ekonomin

 När ni anlitar oss på Föreningshuset så kan vi:

 Automatisering med hjälp av webbaserat medlemsregister

Med Föreningshusets medlemssystem, så har föreningen en verifikation, med en inbetalningsjournal klar avseende föreningens alla medlems-, sektions och bokningsavgifter. Här ingår bland annat automatisk påminnelsehantering när avgiften glömts och automatisk adressuppdatering vid flytt. Med aktuell medlemsstatus lätt tillgänglig är det enkelt att få fram bra underlag för att t ex budgetera kommande års medlemsavgifter.

Föreningshuset ser också till att allt ekonomiskt underlag arkiveras och att föreningen följer bokföringslagen.

Läs mer om:

 Vi är specialister på att hantera föreningars administration

Det gäller all form av administration såsom ekonomi/bokföring för föreningar, fakturering, medlemshantering, medlemsrekrytering, samt kansli.

Kontakta oss eller låt oss kontakta er för att närmare se över er förenings administrativa behov och hur vi kan hjälpa till.